จำนวน 14 เพลง
ให้แม่และคุณ
Plot
สายสี่ Line 4
Lord Liar Boots
Ui
Summer Dress
ห้องกระจก
Safeplanet
หยุดสักที (COLA)
Dept
Pillow Pillow
Plastic Plastic
TIME MOVES SLOWER
Varis
แม้
electric.neon.lamp
ทิ้งเบอร์ไว้เลย (Ting Ber Wai Leoy)
FORD TRIO
เกินต้าน (Too Cute)
PiXXiE
i hate it when you lie
YEP MAY YEP
Stay Away Go!
Lesssugar
Other Side
KIKI
ฝืน (Ouch!)
mute.