จำนวน 11 เพลง
สาวสะกิดแม่ (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
กวางน้อยเจ้าเล่ห์ (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
สตูดิโอลำเพลิน (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
น้ำตก (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
ไล่วัว (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
สินไทร (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
Lam San Ra (live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
อินเดียเชียร์มวย (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
โชว์วงหมอลำอินเตอร์เนชั่นเนล (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
ลำสั้นดิสโก้ (Live)
The Paradise Bangkok Molam International Band
Encore
The Paradise Bangkok Molam International Band