จำนวน 10 เพลง
เจ้าแห่งความรู้
Youth Brush
A Day Of Realism - View From Bus Tour
Minimal Compilation
เกสรดอกไม้ (Rapel) Feat.Neuter Lover
JINTA
ดวงตานั้น
Aphirom
วันสบาย
Aphirom
View Will - View From The Bus Tour
Minimal Compilation
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
ฝิ่นหนาว (The Winter Opium)
JINTA
Best Daughter
Youth Brush
Acrophobia
Penguin Villa