จำนวน 13 เพลง
An Airport Song
Morningsurfers
ให้เสียงเพลงพาไป
Basset Hound
โลกส่วนตัว
Peace Piece
เสรีนครพิงค์
Samranjai
เธอคือดาว - Andromeda
Smallroom Compilations
Check Your Move
Srirajah Rockers
ตั้้งแต่ฉันได้พบเธอ
Brown Town
หาย (Lost)
DWELL
สวยไปหมด ft. สวย สโรชา
BAY BAY BROTHERS
กำแพงดิน
Geum-Da-Geum
เต็มที่แล้วหรือยัง
U-Saraz
Pulse145
Panic Soup
Hiraeth
Jazz Bacanus