จำนวน 16 เพลง
You ( あなた )
Yanin x Casinotone
ใครจะรู้ - How Do I Know
Smallroom Compilations
เขิน (Shy)
Last Minute
คำถามหัวใจ
Nong Yai Mai
จะเอาอะไร
Polycat
เพราะ (Just Because)
zommarie
ต้องทำยังไง (What shoul I do) - Tonyangyang
New High Compilation
ไม่เข้าใจ - ชาลี
Sbyderman
แค่ไหนที่เรียกว่ารักกัน
Smallroom Compilations
นาน (Long-Standing Love) - Wanida Wimolwattanaphan
No More Belts Compilation
Just เพียงเธอตอบฉัน
Morningsurfers
ใครจะรู้
Pla Nil Tem Baan
How
shoez
อย่างไหนเรียกว่าดี
The End
Unfound
Cigarette Launcher
ถามที
Sixmenonguard