จำนวน 5 เพลง
A day of Realism (Live)
View From The Bus Tour
ระบำกลางสายฝน (Live)
View From The Bus Tour
Aurora (Free Typewriter Cover)
View From The Bus Tour
ใหม่ซ้ำเดิม (Live)
View From The Bus Tour
กระดาษ (Live)
View From The Bus Tour