ติดต่อเรา
Contact Us
โซเชียลมีเดียของเรา Social Medias
ติดต่อเรื่องทั่วไป General Inquiries
[email protected]
Office Phone: (+66) (0) 2-101-2001
Fax: 02-101-2002
สื่อ และ ประชาสัมพันธ์ Medias & PR
[email protected]
Maei: 087-357-1954 (10.00 น. ถึง 19.00 น.)
โฆษณา และ สปอนเซอร์ Advertising & Sponsors
[email protected]
Benz: 081-741-3666
ศิลปิน ค่ายเพลง และการส่งเพลงขึ้นระบบฟังใจ Artists Records and Artist Music Upload
[email protected], Maei: 087-357-1954 (10.00 น. ถึง 19.00 น.)
https://artists.fungjai.com
ธุรกิจ และ Partnership Business and Partnership
[email protected]
Non: 081-805-4995
ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งาน Technical & Usage Issues
[email protected]
การเงิน Accountancy
[email protected]
Poy: 02-101-2001
สมัครงาน Apply for Opening Jobs
นักศึกษาสมัครฝึกงาน Apply for Internship
[email protected]
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร Our Address
บริษัท ฟังใจ จำกัด 68/1 ซ.พหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Fungjai Co., Ltd. 68/1 Soi Phaholyothin 4, Phaholyothin Rd., Sam Sen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Google Maps