ติดต่อเรา
Contact Us
โซเชียลมีเดียของเรา Social Medias
ติดต่อเรื่องทั่วไป General Inquiries
hello@fungjai.com
Office Phone: 02-101-2001
Fax: 02-101-2002
ศิลปินและค่ายเพลง Artists & Records
artists@fungjai.com
May: 088-571-5503
การส่งเพลงขึ้นระบบฟังใจ Artist Music Upload
https://artists.fungjai.com
Noom: 084-187-2144
สื่อประชาสัมพันธ์ และสปอนเซอร์ Medias & Sponsors
marketing@fungjai.com
Marketing: 090-940-9342
Ai: 083-000-1908
ธุรกิจ และ Partnership Business and Partnership
partners@fungjai.com
New: 089-671-6656
ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งาน Technical & Usage Issues
support@fungjai.com
การเงิน Accountancy
account@fungjai.com
Poy: 02-101-2001
สมัครงาน Apply for Opening Jobs
นักศึกษาสมัครฝึกงาน Apply for Internship
intern@fungjai.com
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร Our Address
บริษัท ฟังใจ จำกัด 68/1 ซ.พหลโยธิน 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Fungjai Co., Ltd. 68/1 Soi Phaholyothin 6, Phaholyothin Rd., Sam Sen Nai, Phayathai, Bangkok, Thailand, 10400

Google Maps