ติดต่อเรา
Contact Us
โซเชียลมีเดียของเรา Social Medias
ติดต่อเรื่องทั่วไป General Inquiries
[email protected]
สื่อ และ ประชาสัมพันธ์ Medias & PR
[email protected]
Nut: 090-992-5692
โฆษณา และ สปอนเซอร์ Advertising & Sponsors
[email protected]
Non: 081-805-4995
ศิลปิน ค่ายเพลง และการส่งเพลงขึ้นระบบฟังใจ Artists Records and Artist Music Upload
[email protected], Nut: 090-992-5692
https://artists.fungjai.com
ธุรกิจ และ Partnership Business and Partnership
[email protected]
Non: 081-805-4995
ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งาน Technical & Usage Issues
[email protected]
การเงิน Accountancy
[email protected]
สมัครงาน Apply for Opening Jobs
นักศึกษาสมัครฝึกงาน Apply for Internship
[email protected]
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร Our Address
บริษัท ฟังใจ จำกัด 1104/207-209 โนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Fungjai Co., Ltd. 1104/207-209 Pattanakarn Road, Pattanakarn, Bangkok 10250 Thailand