จำนวน 9 เพลง
อย่ามาให้เห็น (Live)
Hugo
สายลม (Live)
Hugo
ระวัง (Live)
Hugo
ครอบครอง (Live)
Hugo
อานม้า (Live)
Hugo
ยอม (Live)
Hugo
ดำสนิท (Live)
Hugo
บันไดสีแดง (Live)
Hugo
99 Problems (Live)
Hugo