จำนวน 9 เพลง
กับข้าวแม่
Craftsman Hum
ดวงอาทิตย์(Sol)
Napat Snidvongs
Our เรา
Selina and Sirinya
ในคืนหนึ่ง(Miss you)
Morning Thursday
ภาพจำ
Stoondio
Walk - Wuttipong Leetrakul
Dao Kanong
ในความทรงจำของเธอ
Folk9
View Will - View From The Bus Tour
Minimal Compilation
ให้เราได้รู้
Buddhist Holiday