จำนวน 15 เพลง
สุญญากาศ
Stoondio
สูญ
Greasy Cafe'
มนุษย์ล่องหน
Superbaker
คนที่ไม่มีความหมาย
Playground
ชายป่าดำ
Sounds Book
โลกส่วนตัว
Pla Nil Tem Baan
ฉันเองช่างต้อยต่ำ
Bear-Garden
คืนของผู้แพ้
Portrait
ไม่มีความหมาย
MMPC
เคมี
No Signal Input Compilations
ฝุ่นผง
Goose
ธุลีดิน (Live)
Srirajah Rockers
ลืม (Forgotten)
Jelly Rocket
เพียงแค่เรา
SAPAP SUPAP
ความรู้สึกของวันนี้
Lomosonic