จำนวน 14 เพลง
ปล่อยยาน สละยาน ปล่อยวาง
No Signal Input Compilations
มนุษย์ล่องหน
Superbaker
Unfound
Cigarette Launcher
MOA192b
l _ / \ - l _ / \
ภาวนา
Coconut Sunday
Message
Alien on The Moon
เราไม่เคยลืม
Migrate to the Ocean
ยังคงคอย
Hers
Unreal
Yellow Fang
"แล้วเขาจะกลับมาไหม ?" Feat. Plastic Plastic
Lemon Soup
ควันจางลา
Desktop Error
Vacation Time
Part Time Musicians
Empty Room - Helmetheads
SPICYDISC Compilation
หาย (Lost)
DWELL