จำนวน 16 เพลง
ตื่น (Wake)
Starfish
ปลุก
Superunknow
Employee of the month
electric.neon.lamp
การลาออกครั้งสุดท้าย
Pistols 99
การประชุมในเช้าวันจันทร์
Poomjit
โรยแรง
Goose
มนุษย์เงินเดือน
No Signal Input Compilations
ถึงเวลา...(wake)
Lomosonic
ไม่กล้าตื่น (Lethargy)
Tabasco
ยามอ่อนล้า
The Ginkz
ถ้วยกาแฟที่ถูกลืม
Apartment Khunpa
WEEKEND
Two Pills After Meal
คิดไม่ออก
Pretty Punks
ฉลาด
The YERS
แสงยาบ้า
GARAZINTE'
ลาออก
Samurai Loud