จำนวน 20 เพลง
เพลงหน้าฝน
Craftsman Hum
ผิงไฟ
Aphirom
ผู้วายชนม์ (Rest in peace)
JINTA
รอ
Deun Chongmankhong
ใหม่ซ้ำเดิม (Live)
View From The Bus Tour
สายลมระหว่างเรา
Uncle Tree
Waylanee
Napat Snidvongs
Slow
Nipat Newwave
สำคัญ
Stoondio
ความทรงจำบาง บาง
Kawin Kornthong
เวลา
Sa-Hai Keaw
สิ่งใดๆ
Greasy Cafe'
Your Shining
Katuru
REMIND ME
FOLK WHITE
Tomorrow Night
Youth Brush
ไม่เคยลืม
O-Pavee
พฤกษา_Preuk-Sa
Mike Sriviengping
ฉันบ้าฉันฝัน
r-bu
สิ่งที่ฉันต้องการ
Free Typewriter
คิดถึงคนที่ไม่ได้ไปหา
ArakAbakaz