จำนวน 17 เพลง
ความสุข | Coming of Happiness
Mattnimare
รอยต่อ | Coming of Age
Mattnimare
ร่องน้ำตา
Greasy Cafe'
สุดสายตา
Greasy Cafe'
เต้นรำครั้งสุดท้าย
The YERS
ชนุดม
Chanudom
ความทรงจำถาวร | Rom
Mattnimare
ลำดวน (Lam-Duan)
Rasmee
เมืองชุดดำ (Muang Choot Dam)
Rasmee
เลือดชั่ว (Bad Blood)
Chanudom
คนบาป (Sinner)
Chanudom
มายา (Maya)
Rasmee
เทศกาล
The YERS
ระหว่างขับรถ
The YERS
คืนที่ปวดร้าว
The YERS
ปล่อย
Greasy Cafe'
ป่าสนในห้องหมายเลข 1
Greasy Cafe'