จำนวน 15 เพลง
Destroy Babylon
Srirajah Rockers
การแชร์
Srirajah Rockers
นักกินผัก
Srirajah Rockers
Hi-Speed Love
Srirajah Rockers
ให้แม่และคุณ
Plot
ไม่สนิทอย่าเล่น (Strange People)
Plot
ไม่มีอะไรใหม่หรอก ทุกอย่างแม่งก็เก่าหมด
Plot
Lucid Dream
Mattnimare
ความสุข | Coming of Happiness
Mattnimare
รอยต่อ | Coming of Age
Mattnimare
ความทรงจำถาวร | Rom
Mattnimare
แค่อดีต
Inspirative
อุโมงค์เวลา
Inspirative
กึ่งหลับกึ่งตื่น
Inspirative
Mainland
Inspirative