จำนวน 18 เพลง
อีกนาน (Alone But Not Lonely)
Gene Kasidit
ลำพัง
Bangkok Mellow
หว่าเว้
The Jukks
เกาะร้าง ห่างรัก
Tattoo Colour
นอนคนเดียว กินคนเดียว ดูทีวีคนเดียว
Yokee Playboy
ไม่คิดถึงเลย - Nap A Lean
SPICYDISC Compilation
เจ้าสาวไฉไล
Aphirom
ไม่มีวันกลับมา
Greasy Cafe'
Love lost
The Note
ความรู้สึกของวันนี้
Lomosonic
ความทรงจำถาวร | Rom
Mattnimare
กลางวันตื่น กลางคืนฝัน (feat. Trai Bhumiratna) - SATHORN
No More Belts Compilation
กล่องจดหมาย
The YERS
สิ่งที่หาย (Late)
DWELL
ปฏิญาณ
Ten To Twelve
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude Is Bliss
สถานีต่อไป
Eskimo Project
นาฬิกา
Pla Nil Tem Baan