จำนวน 12 เพลง
Vacation Time
Part Time Musicians
กลับบ้าน home
Two Flowers
เดี๋ยวก็ต้องกลับ
Lemon Soup
Adore
Phum Viphurit
ถ้าเรายังคิดถึงกัน (Meeting point)
Blue Shade
Fruit
Napat Snidvongs
แสงสว่าง
Uncle Tree
หลงทาง
Lomosonic
รถไฟ(track5/10)
Asss
วันสบาย
Aphirom
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
Home Floor
Poomjit