จำนวน 24 เพลง
Intro (อินโทร) - Commentary
Fungjai
INTRO (อินโทร)
Somkiat
ช่างมัน (Whatever) - Commentary
Fungjai
ช่างมัน (WHATEVER)
Somkiat
นิสัย (Self) - Commentary
Fungjai
นิสัย (SELF)
Somkiat
แล้วแต่ (Prank) - Commentary
Fungjai
แล้วแต่(PRANK)
Somkiat
ขอวอน1 (Together I) - Commentary
Fungjai
ขอวอน 1 (TOGETHER I)
Somkiat
เจอกัน (Unknow) - Commentary
Fungjai
เจอกัน (UNKNOW)
Somkiat
ทนไว้ (Sweetless) - Commentary
Fungjai
ทนไว้ (SWEETLESS)
Somkiat
ใกล้ตัว (Behalf) - Commentary
Fungjai
ใกล้ตัว(BEHALF)
Somkiat
ขอวอน 2 (Together II) - Commentary
Fungjai
ขอวอน 2 (TOGETHER II)
Somkiat
บ้ากัน (Relief) - Commentary
Fungjai
บ้ากัน(RELIEF)
Somkiat
โคตรดี (BFF) - Commentary
Fungjai
โคตรดี(BFF)
Somkiat
คิดถึง (Regards) -Commentary
Fungjai
คิดถึง (REGARDS)
Somkiat