จำนวน 26 เพลง
World Of Music
Smallroom Compilations
จะเป็นจะตาย (Please)
Ten To Twelve
DJ is a friend of mine
REDTWENTY
Dancing
Musketeers
เพลงที่ถูกลืม
Pla Nil Tem Baan
Never Gonna Leave U Behind
Gene Kasidit
Pop-Pop-Pop
Gramaphone Children
เพลงรัก
Lomosonic
Electrix Feeling
Kitsch Cat Compilation
A song for you
The Note
Live in ...
Peace Piece
เพลงในใจ - A Song For us
Smallroom Compilations
ต่างด้าว
Desktop Error
Lovesong
Gene Tonique
เปิดเพลงแล้วร้องตาม
Superbaker
The Ballad Of a Man and his Sorrow
KOBE
กำแพง
Apartment Khunpa
เอกรักจอย
The Ginkz
ให้เสียงเพลงพาไป
Basset Hound
เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม
Tattoo Colour
The Wedding Singer Feat. พิชัย จิราธิวัฒน์
The BoyKor
เพลงที่ชอบ
Youth Brush
P./AGAIN
DCNXTR
My Last Song
Mahajamreon
ความสุข
DOROTHY
ศิลปิน
Ganesha