จำนวน 32 เพลง
กรุงเทพ
Yena
Bangkok Love Story
Apartment Khunpa
ความโสดที่ให้คนรถติด
Apple Girls Band
Ballad Of Traffic Comedy: เหมี่ยวเอ๋อ
Panda Records Compilation
กรุงเทพ (Bangkok)
Hui United
Streetlight
ADNL (Adenalyne)
เสียเวลา(Waste of Time)
Napat Snidvongs
บางกอกใหม่
Arai Ja
วิมานเอกมัย
Arai Ja
Magazine
SLUR
ลาออก
Samurai Loud
City of Angels (Home) - The Note Launcher
Cigarette Launcher
กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม
The Richman Toy
Patpong
Jay Vatanakuljaras
Bangkok Boring
Space360
สถานีต่อไป
Eskimo Project
300
Valley Runner
Bangkok Sky (Demo)
Neuter Lover
มนุษย์ (Human)
Stay Go Day Day
Bangkok
Zero Hero
เมือง
Crayon Tabibito
Home Floor (Put's Version)
Poomjit
คนรับใช้
Yena
โลกส่วนตัว
Peace Piece
Down the River
Hugo
เหรียญสลึง
Proud
จงปัน
Pry 's Friends
รักในมหานคร
Apartment Khunpa
Bangkok
Ganesha
คนจนหน้ามนต์
Geum-Da-Geum
กรุงเทพ (Yena Cover)
Hugo
สายสี่ Line 4
Lord Liar Boots