จำนวน 12 เพลง
bluff
KACHAIN
พบกันใหม่ ? (Extended Version)
Polycat
Let's Cry
Dept
Acrophobia
Penguin Villa
COMEBACK
T a r s i n j
วังวน(Loop)
ONEONE
ข่าวดี
Polycat
เรื่องดีๆ
Tilly Birds
HUM
Plastic Plastic
ข้างกัน Feat. ออม Telex Telexs
Three Man Down
กลับมาทำไม...หา
Copter
จะกลับไปดีกับเขาก็บอก
Serious Bacon