จำนวน 8 เพลง
สตรี (Live)
Solitude is Bliss
ระบายกับเสียงเพรียก (Live)
Solitude is Bliss
ฝัน (Live)
Solitude is Bliss
4:00 AM (Live)
Solitude is Bliss
ใหม่ซ้ำเดิม (Live)
Solitude is Bliss
กระดาษ (Live)
Solitude is Bliss
ออกไปข้างนอก (Live)
Solitude is Bliss
Don't Expect Me (Live)
Solitude is Bliss