จำนวน 8 เพลง
สตรี (Live)
Solitude Is Bliss
ระบายกับเสียงเพรียก (Live)
Solitude Is Bliss
ฝัน (Live)
Solitude Is Bliss
4:00 AM (Live)
Solitude Is Bliss
ใหม่ซ้ำเดิม (Live)
Solitude Is Bliss
กระดาษ (Live)
Solitude Is Bliss
ออกไปข้างนอก (Live)
Solitude Is Bliss
Don't Expect Me (Live)
Solitude Is Bliss