จำนวน 18 เพลง
ไม่มีอะไรใหม่หรอก ทุกอย่างแม่งก็เก่าหมด
Plot
โลกซึ่งไร้ลมหายใจของวันวาน
YEW
ลักลั่นย้อนแย้ง
OverMe
เปลือก
Lomosonic
มนุษย์อุปโลกน์ (Assumed Human)
Chladni Chandi
เครื่องจักร: Philosopher Brothers
Panda Records Compilation
ขอเหลือแต่ตัวเปล่า
My Post Life
ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
Leck & Friends
วิหารที่ว่างเปล่า + Hope And Future (Reprise)
Poomjit
I Don't Care: Damnwrong
Panda Records Compilation
Moondog
Jia Pa Bor Sue
The Island Funeral
Inspirative
ที่ผ่านมา
Abstraction XL
ตัวตน (Concrete)
Monomania
ปีศาจ
OverMe
คนนอก The Outsider
Migrate to the Ocean
หยาบและห้าว
Plot
ฝุ่นผง
Goose