จำนวน 18 เพลง
ไม่มีอะไรใหม่หรอก ทุกอย่างแม่งก็เก่าหมด
Plot
โลกซึ่งไร้ลมหายใจของวันวาน
YEW
ลักลั่นย้อนแย้ง
OverMe
เปลือก
Lomosonic
มนุษย์อุปโลกน์ (Assumed Human)
Chladni Chandi
เครื่องจักร: Philosopher Brothers
Panda Records Compilation
ขอเหลือแต่ตัวเปล่า
My Post Life
ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
Leck & Friends
วิหารที่ว่างเปล่า + Hope And Future (Reprise)
Poomjit
I Don't Care: Damnwrong
Panda Records Compilation
Moondog
JPBS
The Island Funeral
Inspirative
ที่ผ่านมา
Abstraction XL
ตัวตน (Concrete)
Monomania
ปีศาจ
OverMe
คนนอก The Outsider
Migrate to the Ocean
หยาบและห้าว
Plot
ฝุ่นผง
Goose