จำนวน 16 เพลง
ส่วนที่หายไป
Penguin Villa
Lost in Jane
Solitude Is Bliss
Pass
YOHNs
Fade out | พัดพา (Young Demo)
Phat.pa.
เงา (Shadow of You)
Dead Flowers
คิดดีดี
Pla Nil Tem Baan
วันนี้เมื่อปีก่อน
Moderndog
เธอหาย
Folk9
Who Am I (ตัวตน)
Why Frank
ผ่านมา ผ่านไป
Stoondio
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude Is Bliss
ภาพที่ไม่เคลื่อนไหว
Buddhist Holiday
Bye
MAKE me FAT
Unfound
Cigarette Launcher
แค่อดีต
Inspirative
ส่วนที่หายไป
ArakAbakaz