จำนวน 7 เพลง
โอยา (Live)
Safeplanet
กล่องดำ (Live)
Safeplanet
ดินแดน (Live)
Safeplanet
ขอ (Desktop Error Cover)
Safeplanet
ระบาย (Live)
Safeplanet
ตัดสินใจ (Live)
Safeplanet
ห้องกระจก (Live)
Safeplanet