จำนวน 19 เพลง
ลำพัง
Bangkok Mellow
คนอ่อนไหว (Emotional Man)
Tattoo Colour
ฉันไม่คู่ควร
Finalez
ไม่มีที่มา
Ten To Twelve
ขยะคน
Geum-Da-Geum
คืนของผู้แพ้
Portrait
วันที่ว่างเปล่า (101213)
Earth&Universe
ทนไว้ (SWEETLESS)
Somkiat
หยุดฝัน
Damnwrong
หลง
Brown Flying
ไม่ใช่ฉัน
Folk9
R.I.P. (Love)
O-Pavee
ฝนปนน้ำตา
HIPPO
แสง
Fuzzy
ไม่ใช่ฉัน
Look Seur Samrong
แพ้ทอม
Summer Dress
อีกครั้ง (นอนตายที่มุมเดิม)
Arai Ja
แพ้ (Loose)
Pae Arak and the Pisat Band
อ้ายแพ้ ตั้งแต่เธอแอบคบเขา
Birm Singha-San-Fun