จำนวน 9 เพลง
เรือชูชีพ (Acoustic)
Death Of A Salesman
โลกสีเพี้ยน (Vague Screen)
Gardener Twins
วิ่ง (Go)
Napat Snidvongs
Heroes
Yarinda & Friends
Blanket
Yellow Fang
หรือ (OR)
SLUR
ผ่านมา ผ่านไป
Stoondio
เพลงที่ชอบ
Youth Brush
วันนี้เมื่อปีก่อน
Moderndog