จำนวน 14 เพลง
ห้องกระจก
Safeplanet
Stay
Jelly Rocket
เลือนลางและจางหาย (Moon)
23'O
Labelle
TELEx TELEXs
อยากฟัง
Three Man Down
YUUWAHUU
Gym And Swim
Motel California
temp.
Would You Mind?
Part Time Musicians
ขอวอน 2 (TOGETHER II)
Somkiat
SENSEI (เซนเซย์)
Seal Pillow
เธอหาย
Folk9
meyou
Two Million Thanks
เพราะทุกครั้ง (Tears)
SLUR
เรือชูชีพ (Acoustic)
Death Of A Salesman