จำนวน 20 เพลง
งูหางกระดิ่ง - Commentary
Fungjai
งูหางกระดิ่ง
Starfish
ตื่น - Commentary
Fungjai
ตื่น
Starfish
บันทึกพิศวาส - Commentary
Fungjai
บันทึกพิศวาส
Starfish
ยูเนี่ยน - Commentary
Fungjai
ยูเนี่ยน
Starfish
ไอหนุ่มรถไถ - Commentary
Fungjai
ไอหนุ่มรถไถ
Starfish
ภูเขาไฟ - Commentary
Fungjai
ภูเขาไฟ
Starfish
รัสเซี่ยนรูเลตต์ - Commentary
Fungjai
รัสเซี่ยนรูเลตต์
Starfish
เมา - Commentary
Fungjai
เมา
Starfish
ยูเซน โบล์ต - Commentary
Fungjai
ยูเซน โบลต์
Starfish
สุสานรถยนต์ - Commentary
Fungjai
สุสานรถยนต์
Starfish