จำนวน 15 เพลง
ลืม
Corncan
Chaos (Album Version) เช้า
Morningsurfers
ประโยคบอกเล่า
Greasy Cafe'
Blinded Spot / ภาพติดตา
Soundlanding
ความสุข (Coming of Happiness)
Mattnimare
เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ
Tattoo Colour
ลุมพินี
Poomjit
รักที่เธอบอกมา
Moving And Cut
อย่ากลัวการกลับมา
The Hook
ภาวินี
electric.neon.lamp
คำอธิบาย
Ewery
คนบาป (Sinner)
Chanudom
ความรู้สึกของวันนี้
Lomosonic
ระหว่างเรา
Ornaree
True Blue
Yellow Fang