จำนวน 7 เพลง
แพ้ทอม (Live)
Summer Dress
เสียคน (Live)
Summer Dress
เหตุผล Feat. พัด Zweedz n' roll (Buddhist Holiday cover)
Summer Dress
Sound Scape (Live)
Summer Dress
Synthesizer Feat. ป๊อก Stylish Nonsense (Live)
Summer Dress
1917 (Live)
Summer Dress
ราตรี (Live)
Summer Dress