จำนวน 11 เพลง
Intro (Live)
Chanudom
รอยประหลาด (Live)
Chanudom
ไม่เหมือนเดิม (Live)
Chanudom
สบประมาท (Live)
Chanudom
Instrumental Part 1 (Live)
Chanudom
คนบาป (Live)
Chanudom
คราม (Live)
Chanudom
Instrumental Part 2 (Live)
Chanudom
เลือดชั่ว (Live)
Chanudom
ชนุดม (Live)
Chanudom
Outro (live)
Chanudom