จำนวน 18 เพลง
ความสุข (Coming of Happiness)
Mattnimare
Archimedes - Boy Imagine
Minimal Compilation
ตรวจสุขภาพประจำปี
The Charapaabs
Happy Like A Honeybee
Smallroom Compilations
Happy
Smallroom Compilations
Open Your Mind
Sonnet and Alcohol
Happiness Time / เวลาแห่งความสุข
Soundlanding
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude Is Bliss
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (Full Band Version)
Sleeper 1
เรือสำราญ (Relax)
The Garret
ความสุขของฉัน (My Happiness)
Hui United
คนหนึ่ง
Youth Brush
30
Napat Snidvongs
คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ (SENTENCES)
SLUR
ปัจจุบัน = สุขใจ
Sa-Hai Keaw
Home Floor (Put's Version)
Poomjit
เรื่องนิดเดียว
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
ความสุข
DOROTHY