จำนวน 8 เพลง
Bunny House (Live)
Gym And Swim
Seagal Punch (Live)
Gym And Swim
Iron Man (Live)
Gym And Swim
What time is it there (Live)
Gym And Swim
Sunrise (Live)
Gym And Swim
ดวงอาทิตย์ (Slur Cover)
Gym And Swim
Yuuwahuu (Live)
Gym And Swim
Octopussy (Live)
Gym And Swim