จำนวน 17 เพลง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Rock Paper Scissors
อวกาศ
KHOKDIN
ใจเราเป็นของกันและกัน
Damnwrong
ไปกับเรา
Mahasamran Banburi
Inside
Ewery
Romeo(โรมิโอ)
Decemberly Event
หนึ่ง...อนันตกาล (Sweet Dream Version)
Eskimo Project
พระจันทร์เต็มดวง
Finalez
เธอและฉันตลอดไป
ADNL (Adenalyne)
ตั้้งแต่ฉันได้พบเธอ
Brown Town
เมื่อฉันและเธอ...ชัดชาดีดา
La-Ong-Fong
เพราะ(ฉัน)มีเพียงเธอ
Proud
ตั้งแต่ฉันพบเธอ
The BoyKor
You Around Me
Gene Kasidit
เธอเท่านั้น
Papertoy Monster
You & me always เธอกับฉัน
Bear-Garden
Aday
Sleeper 1