จำนวน 17 เพลง
ซื้อ
Walrus
เงินหมื่น
Poomjit
เหรียญสลึง
Proud
กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม
The Richman Toy
น้ำใจ
Srirajah Rockers
หวย
Zero Hero
หลักหน่วย + Hidden Track
The Jukks
สมรสและภาระ
Apartment Khunpa
อุปโลกน์
Milky Way Lightning
กำแพงดิน
Geum-Da-Geum
รีบ
Sanim Yok
คนรับใช้
Yena
อะไรก็ไม่รู้
Chinnawess
กระดาษ
Solitude Is Bliss
ไอโฟน
Cowboy
300
Valley Runner
ขอเหลือแต่ตัวเปล่า
My Post Life