จำนวน 15 เพลง
ภาวินี
electric.neon.lamp
เพราะทุกครั้ง (Tears)
SLUR
บางครั้งคนเราต้องร้องไห้
Superbaker
ไม่เป็นไร
THE WHITEST CROW
คืนที่ปวดร้าว
The YERS
แต่ก่อน
Daniel Didyasarin
ร่องน้ำตา
Greasy Cafe'
ทุกครั้งที่เธอร้องไห้
Nick
ฮึบ feat.Jacoboi
Mint Sawanya
หากว่าต้องร้องไห้
Rangsit Bureau of Music
ตากฝน (Dance with tears and rain part.1)
The Cloud Collector
อย่าร้องไห้
Singto Numchok
เจ็บอีกครั้งก็แค่น้ำตา (Greed)
Sleeper 1
มาร้องไห้กันเถอะ
Penguin Villa
ลบรอยน้ำตา
Jomyuth Raikai