จำนวน 19 เพลง
B - Commentary
Fungjai
คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ - Commentary
Fungjai
คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ (SENTENCES)
SLUR
หากใจ (Heart Joy) - Commentary
Fungjai
หากใจ (Heart Joy)
SLUR
Popular Vote - Commentary
Fungjai
Popular Vote
SLUR
หรือ (Or) - Commentary
Fungjai
หรือ (OR)
SLUR
โลกสอง (Us)- Commentary
Fungjai
โลกสอง (US)
SLUR
Hey เธอ (Hey! Ther) - Commentary
Fungjai
HEY เธอ (HEY! THER)
SLUR
ดูหมา (Barking Dog) - Commentary
Fungjai
ดูหมา (Barking Dog)
SLUR
ไม่รับฝาก (Don't Leave) - Commentary
Fungjai
ไม่รับฝาก (DON'T LEAVE)
SLUR
ด้วยกัน (With You) - Commentary
Fungjai
ด้วยกัน (WITH YOU)
SLUR