จำนวน 17 เพลง
บางอย่างระหว่างเรา Something Between Us
Morningsurfers
พูด
The YERS
I Don't Know
Yellow Fang
ได้โปรดบอก (อกหัก) [Studio Live Version]
The BoyKor
ปริศนา
Blues Tape
คำตอบที่ไม่อยากฟัง
Finalez
รักที่เธอบอกมา
Moving And Cut
Fear
DWELL
อยากรู้...เสมอมา
Tattoo Colour
เพราะฉันเหงาหรือเราห่าง - Bellz
Kadlaungroom
ต้องทำยังไง (What shoul I do) - Tonyangyang
New High Compilation
ถูกหรือผิด
Lemon Soup
แสดง
CandySniper
อยากฟัง
Summer Stop
ไม่มีสิทธิ์ควบคุม
Arun Singlumpong
อยากรู้
Plastic Plastic
แธม
Stoondio