จำนวน 14 เพลง
กลับมาทำไม...หา
Copter
Happy Hurtday
PLASUI PLASUI
4.00 A.M.
Solitude Is Bliss
ไม่จำเป็นเลย
SOBBOY
อย่าอยู่เลย
Tattoo Colour
Back In The Game
KIKI
อย่าหวัง
SLUR
เธอกลับมา (ทำไม)
TABBS
Let You Go
YEW
ครั้งนี้ (Watch out!)
mute.
mint and ocean
chisun
ให้เธอหายไป (Bing Bing)
Television off
กลับไปกลับมา
Armchair
Bad Old Days
TELEx TELEXs