จำนวน 19 เพลง
ความเข้มแข็งกับความอ่อนแอ (Resistance and Weakness)
The Darkest Romance
Show Me the Way
Nobuna
อำนาจเจริญ(Powerful)
BOMB AT TRACK
Self Raised, Self Made
ANNALYNN
Runaway
CONDUCTOR
Nothingness
OCEVN
Kinetics - Hopeless
dessin the world compilation
24/7 You
You Lead, I Follow
เสียเวลา(Wasted Time)
Ritalinn
SPICY
HUT BOY
Fire (in our hearts)
BrandNew Sunset
60 วินาที..มีกี่ชั่วโมง?
Harem Belle
Faith
PAP YEAHH
การุณยฆาต (MERCY)
Empty Glass Means Nothing
เป็นหนึ่ง feat. เอ๋ EBOLA
Kluaythai
s i n of y o u t h
SOY
คุณฆ่าความดี
Sudden Face Down
MEANWHILE BACK ON THE PLANET EARTH
Ugoslabier
Eccentric Toilet - Unheaven
Banana Record Compilations