จำนวน 9 เพลง
ชีวิตเอเจนซี
Ad Addict
Tough Guy
quicksand bed
งานเงินชีวิต
KHUNBENZ
งานกลุ่มทำคนเดียว
Kanont Charncliche
รูทีน (Routine)
AIM NOT DAN
ทำงานที่เรารัก
TELELLAMA
ธารตะวัน
JIPI
The Cage
VINI
Holiday
Morvasu