จำนวน 15 เพลง
ห่าง
YENTED
NGLMD
FEVER
เจ็บคนสุดท้าย
Earth Patravee
ดาวตก (fall)
loserpop
Let's Cry
Dept
แต่เวลาไม่หยุดรอ
kiankai lae waanit
แค่เพียง
Yellow Fang
ภาวินี
electric.neon.lamp
ห่มผ้า
Yellow Fang
ถ้าหาก
YENTED
ลา ลา ลา
Dept
Stop!
FEVER
เคย (strangers)
loserpop
จนกว่าเราจะได้พบกัน
Earth Patravee
อาจจะเพียง
kiankai lae waanit