จำนวน 14 เพลง
ข่าวดี
Polycat
รอฟังคำนั้น (Live)
7thSCENE
ยังรอ (still)
loserpop
รอ ร้อ รอ – Anything Else
Parinam Compilation
ได้ยินข่าว
NAP A LEAN
แล้วเมื่อไหร่ | When
Wallrollers
ลาก่อน (Farewell)
PAP YEAHH
ยินดี
Musketeers
เสียงของการจากลา
Buddhist Holiday
จากไปอย่างสงบ
Harem Belle
Go, Escape (จาก...ควันเหล่านั้น)
Pluto Planet
ถึงเวลาฟัง
mints
Seasons Change (ฤดูกาลที่แล้ว)
varudom
ดีใจด้วยนะ (Cover by FOAM)
FOAM