จำนวน 16 เพลง
ข่าวดี
Polycat
รอฟังคำนั้น (Live)
7thSCENE
ยังรอ (still)
loserpop
รอ ร้อ รอ – Anything Else
Parinam Compilation
ได้ยินข่าว
NAP A LEAN
แล้วเมื่อไหร่ | When
Wallrollers
คนที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ
WERCS
ลาก่อน (Farewell)
PAP YEAHH
ยินดี
Musketeers
เสียงของการจากลา
Buddhist Holiday
จากไปอย่างสงบ
Harem Belle
Go, Escape (จาก...ควันเหล่านั้น)
Pluto Planet
การรอคอย
Tong folkband
ถึงเวลาฟัง
mints
Seasons Change (ฤดูกาลที่แล้ว)
varudom
ดีใจด้วยนะ (Cover by FOAM)
FOAM