จำนวน 19 เพลง
เราต่างเสียใจ
I'm Jogging
รองเท้าเก่า
Tattoo Colour
พอแล้วใจ
Moving And Cut
พอแล้ว
Artist Focus
และเช้าวันหนึ่ง
This lost radio
ค่อยๆ เดินออกมา (Out)
Aimj
PASTEL - เหมือนเดิม
PASTEL.
รั้ง (Release)
Sleeper 1
ทิ้ง (CUT)
The Jukks
ไม่มีอีกแล้ว
Move
พอกันที
Eiffel
อย่ามาหลอกหลอนฉันอีก
Ghost band
พอสักที
Look Seur Samrong
R.I.P. (Love)
O-Pavee
ตัดใจ (Irreversible)
Gene Kasidit
ครั้งสุดท้าย - THE LAST MAN
TK Band
เลิกกันดีกว่าไหม
THE GIMINOTE
นิทานหลอกเด็ก
Morning Soon
พักสักที
Jelly Rocket