จำนวน 17 เพลง
กลับดาว
YERM
กลับมา (Return)
Postbox
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
Comin' home
PALM
ระหว่างขับรถ
The YERS
ซิ่ง (Friday on The Highway)
Polycat
ความเร็วแสง (Speed of light)
Stay Sixteen
บ้านของหัวใจ
Superbaker
บ้านเพื่อน
Zero Hero
มนุษย์ทุกวัน (Every Day)
Monomania
Returning
Wichayut Kittikornkowit
รองเท้า - YEW
TK Band
Beneath The Moon
Velvet
ห่มผ้า
Yellow Fang
หลับลึก
Tattoo Colour
ดินแดน (Live)
Safeplanet
ผ่านไปอีกวัน
Moving And Cut