จำนวน 20 เพลง
Brighter
Death Of Heather
no welcome
xelp.
Petrichor
Fwends
Clam Down
Frizzy Hair
Medicine
Hariguem Zaboy
Blue
Wave and So
Sea Foam Blues
Evil Dude
ต่างที่เวลา (TIME): Basement Tape
Panda Records Compilation
Just sometimes
DOORPLANT
New endings
Follows
พลาด(punk)
JL Vaivai X Rip.Sippy
miss me more or miss me less
TheBiirthdayParty
Gonekid
Swirling light
Test Drive
KUNST
Touch
Cascade
In-ear
Bubbling Diva
โคลนนิ่ง
Folk9
กระเป๋ากับรองเท้า
Youth Traps
This Star Goes to Nowhere
Hariguem Zaboy
International Control
Cigat