จำนวน 19 เพลง
โลกระยำ
Apartment Khunpa
New World Order
Poomjit
ไม่มีอะไรใหม่หรอก ทุกอย่างแม่งก็เก่าหมด
Plot
กิจวัตร Feat. เล็ก Cookie & Cream
Summer Dress
อำนาจเจริญ(Powerful)
BOMB AT TRACK
นักเผด็จการ
My Post Life
ขยะคน
Geum-Da-Geum
เครื่องจักร: Philosopher Brothers
Panda Records Compilation
Destroy Babylon
Srirajah Rockers
ได้ยินการเปลี่ยนแปลง (My Whispering) - Soundlanding
No More Belts Compilation
นักการ
PaiSongKooBorKorSorDoo
หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ Useless Shit
Lord Liar Boots
Show Me The Money Ft. FIIXD & E$TEE
Ben Bizzy
รกโลก
Yoga from hell
ข่าวร้ายในทีวี
Migrate to the Ocean
เหตุผล Feat. พัด Zweedz n' roll (Buddhist Holiday cover)
Summer Dress
Hope And Future
Poomjit
Military Parachutes
Inspirative
เงินหมื่น
Poomjit