จำนวน 32 เพลง
ช่วงเวลา
Zweed n' Roll
ห่าง So Close...
Sleeper 1
ถาม (DAMSEL IN DISTRESS)
TELEx TELEXs
คำอธิบาย
Ewery
ก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนอื่น
Portrait
ทิศทาง
Greasy Cafe'
บางคน (Someone)
Lemon Soup
บางอย่างระหว่างเรา Something Between Us
Morningsurfers
ที่จริงไม่มี ที่มีไม่จริง - Cassette Sleeper
Sbyderman
ที่จริงเราไม่ได้รักกัน - Mild
SPICYDISC Compilation
ที่ผ่านมา
Abstraction XL
Communication
Pluto Planet
My Whispering / ได้ยินการเปลี่ยนแปลง
Soundlanding
Reverse
Assajan Jakgawan
Unreal (Multi Verse)
Yellow Fang
On My Own
Ooh & The Ballyhoo
ระหว่างทาง (On the way)
Lemon Soup
No GPS
Abstraction XL
April
SIRIMONGKOL
Over
Yuppadee
ทิ้งฉันไว้
Goose
ตัดสินใจ (Again)
Safeplanet
คำบอกลา
Moving And Cut
เจ็บจนไม่เข้าใจ - Portrait
Portrait
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
น้ำค้าง
Desktop Error
ปล่อยให้ตัวฉันไป (Moving and Cut Cover)
Polycat
ภาวินี
electric.neon.lamp
อยากรู้เสมอมา (Why) feat. Greasy Cafe
Tattoo Colour
เพลงส่วนตัว
Inspirative
ระหว่างขับรถ
The YERS
การสื่อสาร
Smallroom Compilations