จำนวน 10 เพลง
นกน้อย
Tattoo Colour
ทบทวน
Anything Else
Lift
Groove Riders
Heroes
Yarinda & Friends
ปรากฏการณ์
Apartment Khunpa
Magazine
SLUR
ออกซิเจน
Superbaker
รู้สึกผิด (My mistake)
Lemon Soup
ภาวนา
Ten To Twelve
กลัว
Tattoo Colour